Xuất khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2023 đạt trên 1,11 tỷ USD, tăng gần 7%

Kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc 8 tháng năm 2023 đạt 792 triệu USD Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu gia nhập câu lạc bộ xuất khẩu tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước trong 11 tháng năm 2023 đạt trên 1,11 tỷ USD, tăng 7% so với 11 tháng năm 2022.

Trong đó riêng tháng 11/2023 đạt 98,53 triệu USD, giảm 16,3% so với tháng 10/2023 nhưng tăng 12,6% so với tháng 11/2022.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang các thị trường 7 tháng năm 2023 - Tin tức Chăn  nuôi - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
Xuất khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2023 tăng gần 7%

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị trường lớn nhất, tháng 11/2023 giảm 28% so với tháng 10/2023 nhưng tăng 12% so với tháng 11/2022, đạt trên 43,47 triệu USD, lũy kế kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 11 tháng năm 2023 đạt 539,75 triệu USD, tăng mạnh 32,9% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 48,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 tăng 0,9% so với cùng kỳ, đạt 155,55 triệu USD, chiếm 14% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 11/2023tăng 24,5% so với tháng 10/2023nhưng giảm 12% so với tháng 11/2022, đạt 12,45 triệu USD.

Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 108,65 triệu USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 11/2023xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường này giảm 26,9% so với tháng 10/2023 và giảm 0,1% so với tháng 11/2022, đạt 9,46 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA – RCEP đạt 915,67 triệu USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ, chiếm 82,4% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA, CPTTP đạt 132,98 triệu USD, tăng 10,2%, chiếm 12%. Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Đông Nam Á đạt 329,99 triệu USD, tăng 2,5%, chiếm 29,7%.Source link