Năm 2023 Việt Nam chi 1,41 tỷ USD nhập khẩu phân bón các loại

Nhập khẩu phân bón trong tháng 8 đạt mức cao nhất hơn 2 năm qua Tháng 11 năm 2023, nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc giảm 4,9%

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2023 cả nước nhập khẩu 446.560 tấn phân bón, tương đương 151,16 triệu USD, giá trung bình 338,5 USD/tấn, tăng 21,6% về lượng, tăng 8,8% kim ngạch nhưng giảm 10,5% về giá so với tháng 11/2023. So với tháng 12/2022 thì tăng 53,8% về lượng, nhưng giảm 2,7% kim ngạch và giảm 36,7% về giá.

Năm 2023, nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc tăng 19%
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong năm 2023, Việt Nam nhập khẩu gần 4,12 triệu tấn phân bón. Ảnh: Ảnh: DPM

Trong tháng 12/2023 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tăng nhẹ 2,2% về lượng, nhưng giảm 21,2% kim ngạch và giảm 22,9% về giá so với tháng 11/2023, đạt 202.106 tấn, tương đương 62,54 triệu USD, giá 309,4 USD/tấn; so với tháng 12/2022 tăng 60,9% về lượng, nhưng giảm 1,6% kim ngạch và giảm 38,8% về giá.

Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 12/2023 tăng mạnh 76,4% về lượng, tăng 60% kim ngạch nhưng giảm 9,3% về giá so với tháng 11/2023, đạt 56.489 tấn, tương đương trên 23,5 triệu USD, giá 416 USD/tấn; so với tháng 12/2022 thì giảm 13,3% về lượng, giảm 50,4% kim ngạch và giảm 42,8% về giá.

Tính chung trong năm 2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 4,12 triệu tấn, trị giá trên 1,41 tỷ USD, giá trung bình đạt 342,9 USD/tấn, tăng 21,3% về khối lượng, nhưng giảm 12,8% về kim ngach và giảm 28% về giá so với năm 2022. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm gần 50% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 2,4 triệu tấn, tương đương 662,46 triệu USD, giá trung bình 325,5 USD/tấn, tăng 19% về lượng, nhưng giảm 9,3% về kim ngạch và giảm 23,8% về giá so với năm 2022.

Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 7% trong tổng lượng và chiếm 9,4% trong tổng kim ngạch, với 288.727 tấn, tương đương 132,12 triệu USD, giá trung bình 457,6 USD/tấn, tăng 2,5% về lượng, nhưng giảm 35% về kim ngạch và giảm 36,5% về giá so với năm 2022.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 470.755 tấn, tương đương 168,25 triệu USD, tăng 80,8% về lượng, tăng 6,5% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 11,4% trong tổng lượng và chiếm 11,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt trên 3 triệu tấn, tương đương 930,46 triệu USD, tăng 22% về lượng, giảm 8% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 73% trong tổng lượng và chiếm 65,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 504.801 tấn, tương đương 87,36 triệu USD, tăng 0,4% về lượng, giảm 41,3% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 12,3% trong tổng lượng và chiếm 6,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhìn chung, trong năm 2023 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường tăng khôi lượng nhưng giảm kim ngạch so với năm 2022.Source link