Tháng 1/2024, Việt Nam xuất siêu 0,38 tỷ USD

Xuất siêu với thặng dư cao kỷ lục, cả năm khoảng 26 tỷ USD Xuất nhập khẩu chạm mốc 650 tỷ USD, xuất siêu hơn 25 tỷ USD

Sáng 29/1, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố tình kình kinh tế – xã hội tháng 1/2024, theo đó, tính từ ngày 1-15/1 tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 29,78 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 15,08 tỷ USD, tăng 4,1%; nhập khẩu đạt 14,70 tỷ USD, tăng 6,8%; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 0,38 tỷ USD.

Tháng 1/2024 Việt Nam xuất siêu 0,38 tỷ USD, thấp hơn cùng kỳ 2023 với 0,78 tỷ USD
Tháng 1/2024 Việt Nam xuất siêu 0,38 tỷ USD, thấp hơn cùng kỳ 2023 với 0,78 tỷ USD

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu 15,08 tỷ USD, theo tính toán của Tổng cục Thống kê, khu vực kinh tế trong nước đạt 4,02 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 26,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô xuất khẩu đạt 11,06 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ 2023, chiếm 73,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tính đến hết ngày 15/1/2024 có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 53,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bao gồm: Điện thoại và linh kiện đạt 2,861 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước; Điện tử, máy tính và linh kiện 2,246 tỷ USD, tăng 22,1%; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 1,634 tỷ USD, giảm 4,6% và hàng dệt, may 1,290 tỷ USD, giảm 17,8%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, theo Tổng cục Thống kê, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản sơ bộ đạt 108 triệu USD, chiếm 0,7%; nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 13,35 tỷ USD, chiếm 88,5%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 1,3 tỷ USD, chiếm 8,7%; nhóm hàng thủy sản đạt 318 triệu USD, chiếm 2,1%.

Tháng 1/2024 Việt Nam xuất siêu 0,38 tỷ USD, thấp hơn cùng kỳ 2023 với 0,78 tỷ USD
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô xuất siêu 1,57 tỷ USD trong tháng 1/2024

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết ngày 15/01/2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 14,7 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,22 tỷ USD, tăng 19,1%, chiếm 35,5% tổng kim ngạch nhập khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9,48 tỷ USD, tăng 1,1%, chiếm 64,5%.

Tính đến hết ngày 15/1/2024 có 2 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 42,1% tổng kim ngạch nhập khẩu, bao gồm: Điện tử, máy tính và linh kiện với 4,267 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 1,919 tỷ USD, tăng 15,2%.

Như vậy, mặc dù cũng “góp mặt” trong 4 nhóm mặt hàng xuất khẩu tỷ đô, nhưng nếu so với con số nhập khẩu, mặt hàng Điện tử, máy tính và linh kiện vẫn nhập siêu hơn 2 tỷ USD và mặt hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác nhập siêu gần 300 triệu USD.

Cán cân thương mại hàng hóa kỳ 1 tháng 1/2024 sơ bộ xuất siêu 0,38 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,73 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,19 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô xuất siêu 1,57 tỷ USD.Source link