Điểm danh những mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD sau 2 tháng đầu năm 2024

Điểm tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong 11 tháng Những mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD nửa tháng đầu năm 2024

Theo báo cáo công bố của Tổng cục Thống kê (GSO), tháng 2/2024 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 48,54 tỷ USD, giảm 25,8% so với tháng trước và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hai tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 59,34 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 16,14 tỷ USD, tăng 33,3%, chiếm 27,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 43,2 tỷ USD, tăng 14,7%, chiếm 72,8%.

Điểm danh những mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD sau 2 tháng năm 2024
Hai tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 59,34 tỷ USD

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2024 ước đạt 24,82 tỷ USD, giảm 28,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,62 tỷ USD, giảm 30,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 18,2 tỷ USD, giảm 27,2%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2024 giảm 5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 0,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 7%.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, có 4 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu 5 tỷ USD bao gồm: Điện thoại và linh kiện đạt 9,58 tỷ USD; máy vi tính, điện tử và linh kiện đạt 9,55 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác cũng mang về 6,82 tỷ USD. Tiếp đến là dệt may đạt 5,23 tỷ USD.

Trong nhóm kim ngạch tỷ USD, máy vi tính, điện tử và linh kiện có mức tăng trưởng cao nhất với 6,3%. Ngược lại, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 17,5%; điện thoại và linh kiện giảm 4,6%; dệt may giảm 8,4% và giày dép giảm 6,8%.

Điểm danh những mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD sau 2 tháng đầu năm 2024
Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh so cùng kỳ năm trước như: Cà phê tăng 67,5%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 65,0%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 43,8%, sắt thép tăng 45,4%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 0,59 tỷ USD, chiếm 1% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 10,9% so cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 52,45 tỷ USD, chiếm 88,4%, tăng 17,7%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 5 tỷ USD, chiếm 8,4%, tăng ở mức rất cao 43,1%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 1,3 tỷ USD, chiếm 2,2%, tăng tới 22,3% so cùng kỳ năm trước.

Trong 34 mặt hàng xuất khẩu chính trong tháng 2, có 21 mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng âm về trị giá so với cùng kỳ và 13 mặt hàng có kim ngạch cao hơn so với cùng kỳ năm trước.Source link