Lạng Sơn: Lượng xe thông quan trung bình đạt khoảng 1.100

Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 14/12/2023 đạt 1.327 xe.

Trong đó, số phương tiện có hàng xuất khẩu: 476 xe (gồm 331 xe hoa quả, 145 xe hàng khác); số phương tiện nhập khẩu: 851 xe; số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tồn tính đến 20h ngày 14/12/2023 là 126 xe (gồm 70 xe hoa quả, 56 xe mặt hàng khác).

oạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Lạng Sơn
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Lạng Sơn

Cụ thể, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan đạt 716 xe, trong đó, số phương tiện chở hàng xuất khẩu: 123 xe, số phương tiện nhập khẩu: 593 xe.

Tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan đạt 511 xe, trong đó, số phương tiện có hàng xuất khẩu: 330 xe; số phương tiện có hàng nhập khẩu: 181 xe

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2023, kinh tế cửa khẩu tiếp tục phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tỉnh đã triển khai lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma, huyện Lộc Bình đến năm 2045; điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định.

Kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu tiếp tục được đầu tư hoàn thiện; đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Khu trung chuyển hàng hóa và Khu chế xuất 1.

Bên cạnh đó, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 – 1120 và lối thông quan hàng hóa khu vực mốc 1088/2 – 1089 thuộc Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan.

Đáng chú ý, năm 2023, tỉnh đã khôi phục hoạt động thông quan trở lại tại cửa khẩu Na Hình, hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma, nâng tổng số cửa khẩu hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 6 cửa khẩu gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ga đường sắt Đồng Đăng; Cửa khẩu chính Chi Ma; các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình.

Theo đó, lượng xe thông quan trung bình đạt khoảng 1.100 – 1.350 xe/ngày. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh năm 2023 tăng mạnh so với năm 2022, ước thực hiện 4.780 triệu USD, đạt 125,8% kế hoạch, tăng 56,2%. Trong đó, xuất khẩu 2.730 triệu USD, đạt 210% kế hoạch, tăng 166,9%; nhập khẩu 2.050 triệu USD, đạt 82% kế hoạch, tăng 0,6%.

Ngoài ra, hoạt động thương mại diễn ra sôi động hơn so cùng kỳ, thị trường hàng hóa, dịch vụ cơ bảnd ổn định và phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 35.128,4 tỷ đồng, đạt 130,6% kế hoạch, tăng 27% so với cùng kỳ.

Hoạt động vận tải tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân; doanh thu vận tải, kho bãi là 2.368,6 tỷ đồng, đạt 159,3% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ.Source link