11 tháng 2023, Việt Nam nhập khẩu lúa mì từ những thị trường nào?

Nhập khẩu lúa mì của Việt Nam từ Mỹ tháng 8 tăng đột biến 10 tháng 2023, Việt Nam nhập khẩu lúa mì nhiều nhất từ các thị trường này

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2023 cả nước nhập khẩu 267.602 tấn lúa mì, tương đương 78,32 triệu USD, giá trung bình 292,7 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 10/2023, với mức giảm tương ứng 35,5%, 39,9% và 6,9%. So với tháng 11/2022 thì giảm 12,8% về lượng, giảm 33,2% kim ngạch và giảm 23,4% về giá.

Tính chung cả 11 tháng năm 2023 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt trên 3,99 triệu tấn, tương đương gần 1,37 tỷ USD, tăng 8,2% về khối lượng, nhưng giảm 4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, giá trung bình đạt 342 USD/tấn, giảm 11,2%.

Trong tháng 11/2023 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia sụt giảm mạnh 69,4% về lượng, giảm 70% về kim ngạch và giảm 1,8% về giá so với tháng 10/2023, đạt 44.842 tấn, tương đương 14,17 triệu USD, giá 316 USD/tấn; so với tháng 11/2022 thì giảm 74,1% về lượng, giảm 79,7% kim ngạch và giảm 21,6% về giá.

bangladesh xep thu 5 the gioi ve nhap khau lua mi
11 tháng 2023, lượng lúa mì nhập khẩu đạt trên 3,99 triệu tấn, tương đương gần 1,37 tỷ USD. Ảnh Reuters.

Tính chung cả 11 tháng, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm 65,7% trong tổng lượng và chiếm 65,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt 2,62 triệu tấn, tương đương 895,33 triệu USD, giá trung bình 3412,4 USD/tấn, giảm 1,4% về lượng, giảm 13,2% về kim ngạch và giảm 11,9% về giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tiếp sau đó là thị trường Mỹ chiếm 9,3% trong tổng lượng và chiếm 10,4% trong tổng kim ngạch, đạt 372.279 tấn, tương đương 141,96 triệu USD, giá trung bình 381,3 USD/tấn, tăng 48,4% về lượng, tăng 21,8% kim ngạch nhưng giảm 17,9% về giá so với cùng kỳ năm 2022

Thị trường Brazil đứng thứ 3 đạt 261.611 tấn, tương đương 95,82 triệu USD, giá 366,3 USD/tấn, giảm 19% về lượng, giảm 14,9% kim ngạch nhưng tăng 5% về giá so với cùng kỳ, chiếm 6,6% trong tổng lượng và chiếm 7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.Source link