11 tháng, xuất khẩu phân bón các loại thu về 577,49 triệu USD

Xuất khẩu phân bón quý I/2023 sụt giảm 40,2% kim ngạch Xuất khẩu phân bón 7 tháng năm 2023 giảm 45,8% kim ngạch

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2023 cả nước xuất khẩu trên 1,38 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 577,49 triệu USD, giá trung bình 417,4 USD/tấn, giảm 14,5% về khối lượng, giảm 43,9% về kim ngạch và giảm 34,4% về giá so với 11 tháng đầu năm 2022.

Riêng tháng 11/2023 xuất khẩu 84.215 tấn phân bón các loại, đạt 37,5 triệu USD, giá 445,3 USD/tấn, giảm 21,2% về khối lượng, giảm 23% kim ngạch và giảm2,2% về giá so với tháng 10/2023; So với tháng 11/2022 thì giảm cả lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 12,4%, 34,4% và 25,2%.

Xuất khẩu phân bón chính thức “chạm tay” tới con số 1 tỷ USD
11 tháng cả nước xuất khẩu trên 1,38 triệu tấn phân bón, thu về 577,49 triệu USD

Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 35,8% trong tổng khối lượng và chiếm 36% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 495.458 tấn, tương đương 208,19 triệu USD, giá trung bình 420 USD/tấn, tăng 12,8% về lượng, nhưng giảm 10,2% kim ngạch và giảm 20,4% về giá so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 11/2023 xuất khẩu sang thị trường này giảm 5,8% về khối lượng, giảm 22% về kim ngạch và giảm 17,2% về giá so với tháng 10/2023, đạt 27.525 tấn, tương đương 10,19 triệu USD.

Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Malaysia đạt 86.624 tấn, tương đương 29,52 triệu USD, giá trung bình 340,8 USD/tấn, giảm mạnh 28,3% về lượng, giảm53,6% kim ngạch và giảm 35,3% về giá, chiếm 6,3% trong tổng khối lượng và chiếm 5,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Xuất khẩu sang thị trường Myanmar đạt 46.394 tấn, tương đương 24,26 triệu USD, giá trung bình 522,8 USD/tấn, giảm 20% về lượng và giảm 36,3% kim ngạch, giá giảm 20,4%, chiếm trên 3,4% trong tổng khối lượng và chiếm 4,2% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu sang thị trường Philippines đạt 52.630 tấn, tương đương 23,89 triệu USD, giá trung bình 453,9 USD/tấn, giảm mạnh 31% về lượng, giảm 59,6% kim ngạch, giá giảm 41,4%, chiếm trên 3,8% trong tổng khối lượng và chiếm 4,1% trong tổng kim ngạch.Source link