11 tháng năm 2023, Việt Nam chi 7,8 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu

8 tháng năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu 7,22 triệu tấn xăng dầu các loại Việt Nam nhập khẩu hơn 8 triệu m3 xăng dầu trong 9 tháng đầu năm 2023

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 11/2023 giảm 19,7% về lượng và giảm 25,3% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 607.318 tấn, trị giá 510,06 triệu USD.

Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 9.398.258 tấn, trị giá 7,8 tỷ USD, tăng 18,3% về lượng và giảm 3,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ đầu tư kho dự trữ xăng dầu.
11 tháng năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu gần 9,4 triệu tấn xăng dầu các loại

Trong đó, lượng dầu diesel nhập khẩu đạt 5,14 triệu tấn, tăng 19,3%, chiếm 55% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 11 tháng đầu năm 2023, chiếm hơn 38-39% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 3.694.303 tấn, trị giá 3,04 tỷ USD, tăng 26,7% về lượng và giảm 2,09% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 11/2023 nhập khẩu giảm 28,4% về lượng và giảm 36,1% kim ngạch so với tháng 10/2023, đạt 164.505 tấn, trị giá 135,08 triệu USD.

Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 21% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2023, đạt 2.039.290 tấn, trị giá 1,70 tỷ USD, tăng 54,3% về lượng và tăng 30,4% về kim ngạch; riêng tháng 11/2023 nhập khẩu đạt 110.983 tấn, trị giá 93,9 triệu USD, tăng 26,05% về lượng và giảm 29,9% về trị giá.

Vị trí thứ 3 là thị trường Malaysia, 11 tháng năm 2023 chiếm hơn 18-19% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 38,7% về lượng và tăng 23,7% về kim ngạch, đạt 1.823.667 tấn, trị giá 1,49 tỷ USD; riêng tháng 11/2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 0,7% về lượng và giảm 8,0% về kim ngạch.

Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 11 tháng đầu năm 2023 chiếm hơn 9-10% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, tăng 10,4% về lượng và giảm 4,01% về kim ngạch, đạt 918.155 tấn, trị giá 816 triệu USD; riêng tháng 11/2023 nhập khẩu đạt 87.941 tấn, trị giá 81 triệu USD, tăng 14,8% về lượng và tăng 8,2% về trị giá.

Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 11 tháng đầu năm 2023, đạt 873.226 tấn, trị giá 749,4 triệu USD, giảm 12,8% về lượng và giảm 31,01% về trị giá; riêng tháng 11/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 37.320 tấn, trị giá 33,7 triệu USD.Source link