Nhiều đất sản xuất nhưng năm 2023, Việt Nam chi gần 2,87 tỷ USD nhập khẩu loại ngũ cốc này

9 tháng năm 2023, Việt Nam chi 2,03 tỷ USD nhập khẩu ngô các loại 10 tháng năm 2023, Việt Nam chi 2,36 tỷ USD nhập khẩu ngô các loại

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại trong năm 2023 đạt trên 9,71 triệu tấn, trị giá gần 2,87 tỷ USD, giá trung bình 295,2 USD/tấn, tăng 1,1% về lượng, nhưng giảm 14,1% kim ngạch và giảm 15,1% về giá so với năm 2022.

Trong đó, riêng tháng 12/2023 đạt 1,35 triệu tấn, tương đương 347,08 triệu USD, giá trung bình 256,7 USD/tấn, tăng 113,6% về lượng và tăng 109,9% kim ngạch so với tháng 11/2023, nhưng giá giảm 1,8%; so với tháng 12/2022 cũng tăng 16,8% về lượng, nhưng giảm 10% về kim ngạch và giảm 23% về giá.

Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong năm 2023, chiếm 43,6% trong tổng lượng và chiếm 42,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 4,23 triệu tấn, tương đương trên 1,23 tỷ USD, giá 290 USD/tấn, tăng mạnh 194,9% về lượng, tăng 157,8% kim ngạch nhưng giảm 12,6% về giá so với năm 2022.

Nhiều đất sản xuất nhưng năm 2023, Việt Nam chi gần 2,87 tỷ USD nhập khẩu loại ngũ cốc này
Nhập khẩu ngô các loại trong năm 2023 đạt trên 9,71 triệu tấn

Thị trường lớn thứ 2 là Achentina, trong năm 2023 đạt 3,23 triệu tấn, tương đương 957,93 triệu USD, giá 296,6 USD/tấn, chiếm trên 33% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 43% về lượng, giảm 51,9% về kim ngạch và giá giảm 15,5% so với năm 2022.

Tiếp đến thị trường Ấn Độ năm 2023 đạt 1,18 triệu tấn, tương đương 367,39 triệu USD, giá 310,8 USD/tấn, chiếm trên 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng mạnh 35,5% về lượng, tăng 27,9% về kim ngạch, nhưng giá giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước.Source link