Thị trường nào cung cấp đậu tương nhiều nhất cho Việt Nam năm 2023?

Cả nước nhập khẩu 1,66 triệu tấn đậu tương trong 11 tháng Năm 2023, Việt Nam chi khoảng 6,8 tỷ USD nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 12/2023 đạt 203.220 tấn, tương đương 121,04 triệu USD, giá trung bình 595,6 USD/tấn, tăng mạnh 348,4% về lượng và tăng 300,2% kim ngạch so với tháng 11/2023, giá giảm 10,8%; so với tháng 12/2022 tăng nhẹ 0,05% về lượng nhưng giảm 12% về kim ngạch và giá giảm 12%.

Lũy kế năm 2023 cả nước nhập khẩu trên 1,86 triệu tấn đậu tương, trị giá gần 1,17 tỷ USD, giá trung bình 629,4 USD/tấn, tăng 1,1% về lượng, nhưng giảm 8,3% kim ngạch và giảm 9,3% về giá so với năm 2022.

Thị trường nào cung cấp đậu tương cho Việt Nam năm 2023?
Năm 2023, Việt Nam chi 1,17 tỷ USD nhập khẩu đậu tương

Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Brazil nhiều nhất, trong tháng 12/2023 tăng mạnh 31,8% về lượng và tăng 16,4% kim ngạch so với tháng 12/2022, nhưng giá giảm 11,7%, đạt 92.273 tấn, tương đương 55,28 triệu USD, giá 599 USD/tấn.

Tính chung, năm 2023 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 987.569 tấn, tương đương 586,08 triệu USD, chiếm 53,2% trong tổng lượng và chiếm 50,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 7% về lượng, giảm 20,7% về kim ngạch, giá giảm 14,7% so với năm 2022.

Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ – thị trường lớn thứ 2 trong năm 2023 đạt 677.749 tấn, tương đương 450,72 triệu USD, giá 665 USD/tấn, chiếm 36,5% trong tổng lượng và chiếm 38,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, tăng trên 14% về lượng và tăng 10,4% kim ngạch nhưng giá giảm 3,1% so với năm 2022.

Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada năm 2023 đạt 107.626 tấn, tương đương trên 78,38 triệu USD, giá 728,2 USD/tấn, tăng trên 20,2% về lượng và tăng 18% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước nhưng giá giảm nhẹ 1,8%. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 14.592 tấn, tương đương 10,88 triệu USD, giá 745,9 USD/tấn, giảm mạnh 34,8% về lượng và giảm 38,7% kim ngạch và giảm 6% về giá.Source link