Thị trường nào cung cấp thức ăn gia súc cho Việt Nam năm 2023

Xuất khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2023 đạt trên 1,11 tỷ USD, tăng gần 7% Năm 2023, Việt Nam chi gần 5 tỷ USD nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 12/2023 tiếp tục tăng 12% so với tháng 11/2023 nhưng giảm 38,4% so với tháng 12/2022, đạt 360,35 triệu USD. Tính chung trong năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 4,95 tỷ USD, giảm 11,5% so với năm 2022.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 27,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 1,35 tỷ USD, giảm 19,4% so với năm 2022; trong đó riêng tháng 12/2023 đạt 72,81 triệu USD, tăng 8,2% so với tháng 11/2023 nhưng giảm 58,7% so với tháng 12/2022.

Thị trường nào cung cấp thức ăn gia súc cho Việt Nam năm 2023?
Năm 2023 nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt trên 4,95 tỷ USD

Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 18,5%, đạt 917,03 triệu USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2022; riêng tháng 12/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 40,33 triệu USD, giảm 33,6% so với tháng 11/2023 và giảm 18,6% so với tháng 12/2022.

Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 12/2023 nhập khẩu tăng 50% so với tháng 11/2023 nhưng giảm 26% so với tháng 12/2022, đạt gần 95,16 triệu USD; cộng chung cả năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này giảm nhẹ 1,4% so với năm 2022; đạt 761,94 triệu USD, chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong năm 2023 giảm 14% so với năm 2022, đạt 315,21 triệu USD, chiếm 6,4%. Nhập khẩu từ thị trường EU giảm mạnh 51,9%, đạt 241,15 triệu USD, chiếm 4,9%.Source link