Thông quan hơn 1.200 xe xuất nhập khẩu mỗi ngày

Theo thông tin mới nhất từ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong ngày 23/1/2024 là 1.238 xe, trong đó: Số phương tiện có hàng xuất khẩu: 481 xe (gồm: 265 xe hoa quả, 216 xe hàng khác); số phương tiện nhập khẩu: 757 xe (gồm: 713 xe hàng, 44 xe mới).

Số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tồn tính đến 20 giờ 00 ngày 23/1/2024 là 591 xe (gồm 431 xe hoa quả, 160 xe mặt hàng khác), tăng 108 xe so với tối ngày 22/1/2024.

Lạng Sơn: Thông quan hơn 1.200 xe xuất nhập khẩu mỗi ngày
Xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)

Trong đó, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 657 xe, trong đó: Số phương tiện chở hàng xuất khẩu: 146 xe; số phương tiện nhập khẩu: 511 xe. Số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên: 148 xe. Số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 23/1/2024 là 27 xe.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 482 xe, trong đó: Số phương tiện có hàng xuất khẩu: 314 xe; số phương tiện có hàng nhập khẩu: 168 xe. Số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên: 417 xe. Số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 23/1/2024 là 549 xe.

Ngoài ra, tại Cửa khẩu chính Chi Ma, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 82 xe; tại Cửa khẩu phụ Cốc Nam, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 11 xe; tại Cửa khẩu phụ Na Hình, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 5 xe; tại Cửa khẩu phụ Nà Nưa, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 1 xe; tại Cửa khẩu quốc tế Ga Đồng Đăng, số toa xuất: 1 toa, số toa nhập: 22 toa.

Năm 2023, tỉnh Lạng Sơn đã khôi phục hoạt động thông quan trở lại tại cửa khẩu Na Hình, hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma, nâng tổng số cửa khẩu hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 6 cửa khẩu gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ga đường sắt Đồng Đăng; Cửa khẩu chính Chi Ma; các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình.

Theo đó, lượng xe thông quan trung bình đạt khoảng 1.100 – 1.350 xe/ngày. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh năm 2023 tăng mạnh so với năm 2022, ước thực hiện 4.780 triệu USD, đạt 125,8% kế hoạch, tăng 56,2%. Trong đó, xuất khẩu 2.730 triệu USD, đạt 210% kế hoạch, tăng 166,9%; nhập khẩu 2.050 triệu USD, đạt 82% kế hoạch, tăng 0,6%.

Để tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, tạo thuận lợi thương mại, vận hành thông suốt hệ thống thông quan điện tử gắn với việc thực hiện Nền tảng cửa khẩu số nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, phân công công chức kịp thời hỗ trợ, giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để thực hiện nhanh chóng thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu.

Phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi tại cửa khẩu bố trí khu vực, địa điểm tạo điều kiện cho hàng hoá là nông sản vào lưu giữ, bảo quản trong thời gian chờ xuất khẩu theo quy định; phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an để điều tiết giao thông cho xe ra, vào khu vực cửa khẩu không bị ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng mất ổn định gây ảnh hướng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tiếp tục khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu chủ động, phối hợp nắm bắt, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng về tình hình thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu, tình hình các cửa khẩu để kịp thời điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn, giảm thiểu các thiệt hại phát sinh. Sử dụng các đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan cấp phép để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá nhằm tránh các rủi ro pháp lý liên quan, đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch.Source link