Thông tin về hoạt động thông quan tại các cửa khẩu trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán

Ngày 6/2/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã có công văn số 143/BQLKKTCK-DN thông tin về hoạt động thông quan trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của phía Trung Quốc tại các cửa khẩu.

Thông tin về hoạt động thông quan tại các cửa khẩu trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn

Trên cơ sở trao đổi với các cơ quan liên quan phía Trung Quốc về thời gian thông quan trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn nhận được Thư công tác số 13 ngày 2/2/2024 của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường; Thư chúc Tết ngày 5/2/2024 của Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh và thông tin trao đổi từ Chính phủ nhân dân huyện Long Châu ngày 6/2/2024, trong đó có nội dung phúc đáp về hoạt động thông quan trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của phía Trung Quốc tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh: Ngày 9/2/2024 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão), thực hiện thông quan bình thường; từ ngày 10/2/2024 đến ngày 13/2/2024, phía Trung Quốc nghỉ Tết theo quy định; từ ngày 14/2/2024 đến ngày 17/2/2024, thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước; từ ngày 18/2/2024: Khôi phục thông quan trở lại bình thường.

Tại cửa khẩu Chi Ma: Ngày 9/2/2024 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão), thực hiện thông quan bình thường; từ ngày 10/2/2024 đến ngày 17/2/2024, thực hiện thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước; từ ngày 18/2/2024, khôi phục thông quan trở lại bình thường.

Tại các cửa khẩu Cốc Nam, Na Hình: Ngày 9/2/2024 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão), thực hiện thông quan bình thường; từ ngày 10/2/2024 đến ngày 17/2/2024, phía Trung Quốc nghỉ tết theo quy định; từ ngày 18/2/2024 khôi phục thông quan trở lại bình thường.

Tại cửa khẩu Nà Nưa, từ ngày 7/2/2024 đến ngày 17/2/2024, nghỉ Tết dừng hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá; từ ngày 18/2/2024, khôi phục thông quan trở lại bình thường.

Theo lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn, thời điểm cuối năm 2023, đầu năm 2024, lưu lượng khách xuất nhập cảnh và phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh tăng cao so với thời điểm khác trong năm.

Trước đó, trong năm 2023, lượng xe thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trung bình đạt khoảng 1.100 – 1.350 xe/ngày. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh năm 2023 tăng mạnh so với năm 2022, ước thực hiện 4.780 triệu USD, đạt 125,8% kế hoạch, tăng 56,2%. Trong đó, xuất khẩu 2.730 triệu USD, đạt 210% kế hoạch, tăng 166,9%; nhập khẩu 2.050 triệu USD, đạt 82% kế hoạch, tăng 0,6%.Source link