Hà Nội thúc đẩy xuất khẩu qua mạng lưới phân phối nước ngoài

Theo đó, Đề án khuyến khích doanh nghiệp Hà Nội tham gia mạnh mẽ vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu, xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài trên cơ sở phát huy thế mạnh và khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu của Hà Nội.

Cụ thể, trong năm 2024, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ về thông tin thị trường cho hơn 500 lượt doanh nghiệp; hỗ trợ về đào tạo, tư vấn cho hơn 100 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực cung ứng để từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; hỗ trợ hơn 100 lượt doanh nghiệp xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới; tổ chức cho hơn 100 lượt kết nối, giao thương với các mạng phân phối nước ngoài; hỗ trợ hơn 80 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài.

Để làm tốt việc này, UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, sẽ tổ chức các hội thảo kết nối giao thương giữa doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu với các nhà phân phối nước ngoài.

Đồng thời, tổ chức Chương trình Tuần hàng Việt tại các mạng phân phối nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mang hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại các chương trình Tuần hàng Việt.

Thành phố cũng tích cực đưa doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu đi khảo sát thị trường các nước nhằm nắm bắt yêu cầu thị trường và giao dịch với các nhà phân phối. Tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới phân phối do doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài làm chủ; các hoạt động quảng bá, tiếp thị hướng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp Hà Nội chủ động phát triển hệ thống phân phối tại thị trường nước ngoài.

Tổ chức các hoạt động truyền thông về lợi ích tham gia đề án, góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp về mô hình tham gia trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài.

Truyền tải thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp về các tiêu chuẩn tham gia và quy trình cung ứng hàng hóa cho các mạng phân phối nước ngoài. Truyền thông về kinh nghiệm trong việc đưa hàng vào mạng phân phối nước ngoài…

Chia sẻ về kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2024 của Hà Nội, ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội, cho biết năm 2024, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại.

Trong đó, ngoài hoạt động thường xuyên, còn có trên 60 sự kiện lớn tổ chức tại các nước, các tỉnh, thành phố và Hà Nội, gồm có khoảng 10 sự kiện tại các nước, tổng kinh phí khoảng 180 tỷ đồng.

Hà Nội sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại thông qua tháp tùng hoạt động của lãnh đạo thành phố; tổ chức các đoàn chuyên môn xúc tiến thương mại tại nước ngoài bên cạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại ở các tỉnh, thành phố và tại Hà Nội gắn với các sự kiện chính trị lớn của Hà Nội và các địa phương…


Source link