Xuất khẩu phân bón tháng 1/2024 tăng cả về lượng và kim ngạch

Xuất khẩu phân bón 7 tháng năm 2023 giảm 45,8% kim ngạch 11 tháng, xuất khẩu phân bón các loại thu về 577,49 triệu USD

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 cả nước xuất khẩu 180.221 tấn phân bón, tương đương 72,9 triệu USD, giá trung bình 404,5 USD/tấn, tăng 10,6% về lượng, tăng 2% về kim ngạch nhưng giảm 7,7% về giá so với tháng 12/2023; còn so với tháng 1/2023 thì tăng 41,7% về khối lượng, tăng 14% về kim ngạch nhưng giảm 14,5% về giá.

Hàn Quốc đứng đầu về thị trường tiêu thụ phân bón của Việt Nam, chiếm trên 26% trong tổng lượng và tổng kim ngạch phân bón xuất khẩu của cả nước, đạt 47.206 tấn, tương đương gần 19,35 triệu USD, giá trung bình 410 USD/tấn, tăng 63,2% về lượng, tăng 61,5% về kim ngạch nhưng giảm nhẹ 1% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 984,7% về lượng, tăng 1.074% về kim ngạch và tăng 8,3% về giá.

Xuất khẩu phân bón tháng 1/2024 tăng cả về lượng và kim ngạch
Tháng 1/2024 cả nước xuất khẩu 180.221 tấn phân bón, tương đương 72,9 triệu USD

Tiếp sau đó là thị trường Campuchia chiếm 21% trong tổng lượng và chiếm 22% trong tổng kim ngạch, đạt 37.782 tấn, tương đương gần 16,08 triệu USD, giá trung bình 425,7 USD/tấn, giảm mạnh 57,8% về lượng, giảm 58,2% về kim ngạch và giảm 1% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 thì tăng 13,6% về lượng nhưng giảm 2,1% về kim ngạch và giảm 13,8% về giá.

Thị trường Philippines đứng thứ 3 đạt 15.558 tấn, tương đương 7,2 triệu USD, giá 462,8 USD/tấn, tăng 293,3% về lượng và tăng 256,9% về kim ngạch nhưng giảm 9,3% về giá so với tháng 12/2023; và cũng tăng 440% về lượng, tăng 243,9% kim ngạch nhưng giảm 36,4% về giá so với tháng 1/2023, chiếm 8,6% trong tổng lượng và chiếm 9,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP 129.364 tấn, tương đương 54,4 triệu USD, tăng 150,3% về lượng, tăng 121% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Theo dự báo của Hiệp hội Phân bón Thế giới, tốc độ tăng trưởng của tiêu thụ phân bón trên thế giới sẽ chậm lại trong trung hạn, từ mức 4% trong năm tài chính 2023 xuống 1,3% trong năm tài chính 2027.

Tại thị trường trong nước, các chuyên gia dự báo nhu cầu tiêu thụ phân bón năm 2024 sẽ tăng chậm so với năm 2023. Nhu cầu tiêu thụ nội địa được dự đoán tăng vào quý 4/2023 và quý 1/2024 khi bước vào vụ Đông Xuân, song vụ mùa năm nay đến trễ, bắt đầu cuối tháng 11.Source link